• It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer
  • Himmeldei 2018

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

Himmeldei 2018

Nijsbledsje nr.14

Nijsbledsje nr.14

Sint Nicolaasga, 21 maart 2019

Beste kinderen en ouders / verzorgers,

Afgelopen vrijdag hebben we de week van de BMS afgesloten met de sponsorloop voor pater Iede de lange in Ethiopië. Op dit moment is er al veel geld binnen, maar het eindresultaat is nog niet bekend. Enkele kinderen moeten het sponsorgeld nog inleveren. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte.

Vrijdag 22 maart is de jaarlijkse Himmeldei. Een schoon milieu begint bij jezelf.
De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 gaan vanaf 10 uur in de buurt van de school aan de slag om de rotzooi op te ruimen. Natuurlijk mogen de ouders / verzorgers ook helpen bij het opruimen. Deze actie wordt ondersteund door Groen Doen en de gemeente De Fryske Marren. Graag gepaste kleding / schoeisel aan.

Nieuws van de kinderopvang / SKIK:
Met ingang van maandag 1 april a.s. (geen grap) starten we op school ook met Voorschoolse Opvang (VSO). Vanaf ’s ochtends 7.00 uur is er de mogelijkheid om jullie kinderen deel te laten nemen aan de VSO. Deze VSO is op maandag, dinsdag en woensdag. Eventuele uitbreiding van dagen is mogelijk bij genoeg deelname. Aanmelden voor deze VSO kan bij SKIK. Meer informatie is op school of bij SKIK te verkrijgen.

In de week van 1 tot en met 4 april gaan alle groepen werken aan ons thema voor de feestelijke ouderavond van donderdag 4 april in het Zalencentrum: Circus op school!

Maandag 1 april start deze projectweek met een openingsvoorstelling voor alle groepen op school. Aansluitend gaan alle groepen aan het werk met een eigen voorstelling. Dinsdag 2 april en woensdag 3 april wordt er geoefend in alle groepen voor de voorstelling van donderdagavond.

Donderdag 4 april is de voostellingsdag. De mensen van het project "circus op school" zijn de gehele dag op school aanwezig om alle groepen te helpen bij de voorbereiding van de echte circusvoorstelling in het Zalencentrum.

Deze circusvoorstelling start om 19.00 uur voor de ouders van onze kinderen. Gelet op het grote aantal ouders en kinderen is er GEEN ruimte voor oudere / jongere broertjes en zusjes bij de voorstelling !!

Natuurlijk hebben we enige hulp nodig bij de voorbereiding van deze circusvoorstelling. We hebben voor elke groep 1 hulpouder nodig. Daarnaast hebben we ook nog meerdere ouders nodig voor het schminken van de kinderen. Wil je helpen….. meld je even aan bij de juf van jouw kinderen of meester Sjors.

Het belooft een fantastische week te worden. Meer informatie volgt.

Naschoolse activiteiten:
Woensdag 3 april start It Toanhûs met een naschoolse activiteit op onze school: schilderen en tekenen. (14.45 uur). De kinderen van de groepen 5 en 6 hebben de afgelopen weken tijdens schooltijd kennis kunnen maken met deze schilder- en tekenlessen. Dit krijgt nu een vervolg tijdens deze naschoolse activiteit. Aanmelden kan via It Toanhûs.

Het theoretisch verkeersexamen van groep 8 wordt dinsdag 9 april gehouden.

Verjaardagen van de juffen:
In verband met o.a. de circusweek wordt de verjaardag van de juffen van groep 3 en 4 verschoven van 5 april naar VRIJDAG 17 MEI a.s.

De verjaardag van de kleuterjuffen stond nog niet op de kalender. De juffen van de Kabouter, Clowntjes en de Beertjes vieren hun verjaardag VRIJDAG 5 JULI a.s.


Alvast noteren:

Kijkmiddagen op school voor alle groepen : dinsdagmiddag 9 april en donderdagmiddag 11 april a.s.

Klussenzaterdag 11 mei a.s.

Het volgende ‘Nijsbledsje’ zal donderdag 4 april a.s. verschijnen. Mocht u meer informatie over iets willen hebben, dan kunt u altijd even een juf of meester vragen.

Met vriendelijke groet,

team en directie
kath. basisschool "It Klimmerblêd"

<< terug naar overzicht
It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl