• It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer
  • Himmeldei 2018

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

Himmeldei 2018

Nijsbledsje nr.20

Nijsbledsje nr.20

Sint Nicolaasga, 27 juni 2019

Beste kinderen en ouders / verzorgers,

Deze nieuwsbrief komt een week eerder dan was aangegeven op de vorige nieuwsbrief en op de schoolkalender. Dit heeft te maken met de komende activiteiten van met name groep 8.

Vandaag (27/6) worden de laatste rapporten uitgedeeld aan de ouders/verzorgers van de groepen 1 tot en met 7. De uitnodigingen zijn inmiddels uitgedeeld.

Vrijdag 5 juli gaat groep 8 de musical "de feestplaneet" voor de eerste keer "echt" spelen. Hiermee start het afscheid nemen van groep 8. De pakes, beppes, oma’s en opa’s zijn hierbij van harte uitgenodigd, evenals de broers en zussen van de kinderen van groep 8. Ook de kinderen van groep 1 en 2 bekijken dan de musical. We starten om 10 uur in de gemeenschapsruimte.

Maandag 8 juli is dan de echte afscheidsdag van groep 8. Met een speciaal programma nemen de kinderen afscheid van onze school. De musical wordt nogmaals gespeeld voor de kinderen van groep 3 tot en met 7. En dan zwaaien we met z’n allen de schoolverlaters uit. Zij gaan de wijde wereld in.

’s Avonds is er een afscheidsavond voor deze kinderen van de Animals en hun ouders / verzorgers. Deze avond start om 19.30 uur met de musical. Rond 23.00 uur is de avond afgelopen. De ouders / verzorgers hebben inmiddels de uitnodiging voor deze avond ontvangen.

Juf Betsy van de Kabouters is ook al twee weken afwezig. Zij heeft haar been gebroken. Zij wordt vandaag geopereerd en zal de komende weken herstellen.
Van harte beterschap gewenst namens ons allen!
We hebben de vervanging bij de Kabouters voor de laatste weken bijna geregeld.

Bericht van de gezinsvieringcommissie:
Zondag 7 juli a.s. is er om 11.00 uur een gezinsviering in de kerk. Deze viering is bedoeld als afsluiting van het schooljaar voor de kinderen en de ouders. Voor de schoolverlaters is het een afscheidsviering.
Het thema van de viering is: "de wijde wereld in".
Pastoor Nota is de voorganger en het jeugdkoor "ûnder de toer" zorgt voor de muzikale begeleiding bij deze viering.
Iedereen is van harte welkom bij deze viering. Van harte aanbevolen!

Het laatste ‘Nijsbledsje’ zal donderdag 4 juli a.s. verschijnen. Mocht u meer informatie over iets willen hebben, dan kunt u altijd even een juf of meester vragen.

Met vriendelijke groet,

team en directie
kath. basisschool "It Klimmerblêd"

<< terug naar overzicht
It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl