• It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer
  • Himmeldei 2018

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

Himmeldei 2018

Nijsbledsje nr.21

Nijsbledsje nr.21

Sint Nicolaasga, 4 juli 2019

Beste kinderen en ouders / verzorgers,

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar! In deze nieuwsbrief nog veel informatie over de laatste schoolweek.

De kinderen van groep 8 gaan nu echt afscheid nemen.
Vrijdag 5 juli gaan ze de musical "de feestplaneet" voor de eerste keer "echt" spelen.
De grootouders zijn hierbij van harte uitgenodigd, evenals de broers en zussen van de kinderen van groep 8. Ook de kinderen van groep 1 en 2 bekijken dan de musical. We starten om 10 uur in de gemeenschapsruimte.

Maandag 8 juli is dan de echte afscheidsdag. Met een speciaal programma nemen de kinderen afscheid van onze school. De musical wordt nogmaals gespeeld voor de kinderen van groep 3 tot en met 7. En dan zwaaien we met z’n allen de schoolverlaters uit. Zij gaan de wijde wereld in.

’s Avonds is er een afscheidsavond voor deze kinderen van de Animals en hun ouders / verzorgers. Deze avond start om 19.30 uur met de musical. Rond 23.00 uur is de avond afgelopen. De ouders / verzorgers hebben inmiddels de uitnodiging voor deze avond ontvangen.

Donderdag 4 juli (vandaag) vieren de kleuterjuffen hun verjaardag. Hieperdepiep!

De vervanging bij de Kabouters wordt gedaan door Gonda Boersma (woensdag) en Thea Wobbes (donderdag, vrijdag). De andere dagen blijft juf Thea de juf.

Zondag 7 juli a.s. is er om 11.00 uur een gezinsviering in de kerk. Deze viering is bedoeld als afsluiting van het schooljaar voor de kinderen en de ouders. Voor de schoolverlaters is het een afscheidsviering. Het thema van de viering is: "de wijde wereld in". Iedereen is van harte welkom bij deze viering. Van harte aanbevolen!

Woensdag 10 juli gaan de kinderen om 10.30 uur proefdraaien in hun nieuwe groepen. Even kennismaken met de leerkracht van het volgend schooljaar!! De nieuwe schoolgids voor het nieuwe schooljaar wordt deze dag ook uitgedeeld.

Donderdag 11 juli is de laatste schooldag. Er is deze middag ook nog een afsluitende activiteit voor alle groepen. De kinderen van groep 7 organiseren dit. Er wordt een fotospeurtocht gehouden. Deze activiteit duurt tot 14.15 uur.
De kinderen krijgen dan de schoolkrant mee naar huis.

En dan is het zomervakantie. De kinderen hebben vrijdag 12 juli hun eerste vrije dag.
Maandag 26 augustus gaan we weer starten.

Vrijdag 12 juli is juf Alice 25 jaar werkzaam in het onderwijs. In overleg met haar hebben we besloten om de feestelijkheden van dit heuglijke feit later te gaan vieren. Maar voor nu ……… GEFELICITEERD !!! En hopelijk nog vele jaren werkzaam op "It Klimmerblêd"!

Het volgende ‘Nijsbledsje’ zal dinsdag 27 augustus a.s. verschijnen. Mocht u meer informatie over iets willen hebben, dan kunt u altijd even een juf of meester vragen.

Met vriendelijke groet,

team en directie
kath. basisschool "It Klimmerblêd"

<< terug naar overzicht
It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl