• It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer
  • Himmeldei 2018

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

Himmeldei 2018

Nijsbledsje nr.12

Nijsbledsje nr.12

Sint Nicolaasga, 26 februari 2019

Beste kinderen en ouders / verzorgers,

De afgelopen week was het voorjaarsvakantie. We hebben kunnen genieten van een klein beetje voorjaar. De winter lijkt echt voorbij.

Niet alle kinderen hebben de vorige week een week geen school gehad. Maar liefst 28 kinderen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid van flexibele vakanties. Op een ander moment met jouw ouders op vakantie en tijdens de reguliere schoolvakantie naar school. De kinderen waren verdeeld in twee groepen en hebben met veel enthousiasme gewerkt aan de weektaken van taal, lezen en rekenen, het leerarrangement "sprookjes", etc. Leerkrachten en kinderen kijken terug op een geslaagde eerste week "flexibele vakanties". In de tweede week meivakantie is de school wederom open.

Aanvragen voor nieuwe vakanties kunnen nu ingeleverd worden bij de directeur voor de periode augustus tot en met december 2019. De inhaalweek is dan de herfstvakantie. Inleveren van deze verzoeken kan tot 1 augustus a.s.

Vrijdag 1 maart gaan we CARNAVAL vieren. Nog eenmaal een feestdag en dan start de periode richting het Paasfeest (de vastentijd).

Iedereen mag deze vrijdagochtend verkleed op school komen. In de groepen gaan we het feest vieren en spelletjes doen. En natuurlijk hossen!! Dit schooljaar is het carnavalsfeest weer voor alle groepen. Het feest eindigt om kwart voor 12.

Woensdag 6 maart is het Aswoensdag. Dit is de startdag van de Vastentijd richting het Paasfeest. We hebben dan een viering op het schoolplein van de school (8.15 uur). Ouders zijn hierbij van harte welkom. In alle groepen wordt deze viering in de dagen voorafgaand aan Aswoensdag voorbereid.

Mededeling van de medezeggenschapsraad:

Binnenkort zijn er weer verkiezingen voor de MR (ouderdeel).

Carmen Bekhof (voorzitter) is aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de MR of meester Sjors voor vrijdag 8 maart a.s.

Schoolmaatschappelijk werkster:

De volgende dagen is de schoolmaatschappelijk werkster weer op school voor haar spreekuur: 20 maart, 10 april, 15 mei en 26 juni a.s. Dit spreekuur is voor kinderen en ouders. Gaarne wel vooraf even contact op nemen met juf Marian of juf Ineke.

Alvast noteren:

- Maandag 11 maart : informatieavond nieuwe ouders

- Woensdag 13 maart : open dag op school voor (nieuwe) ouders

Het volgende ‘nijsbledsje’ zal donderdag 7 maart a.s. verschijnen. Mocht u meer informatie over iets willen hebben, dan kunt u altijd even een juf of meester vragen.

Met vriendelijke groet,

team en directie
r.k.b.s. "It Klimmerblêd"

<< terug naar overzicht
It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl