• It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer
  • Himmeldei 2018

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

Himmeldei 2018

Nijsbledsje nr.9

Nijsbledsje nr.9

8 januari 2019

Beste kinderen en ouders / verzorgers,

Allereerst willen wij jullie allen een fantastisch, gelukkig, leerzaam en bovenal gezond 2019 toewensen. Een nieuw jaar, een frisse start. Hopelijk gaat het in alle groepen ook gebeuren. Daarom herhalen we deze eerste twee weken weer even de afspraken, omgangsregels, waarden en normen. Dit zijn voor ons de Zilveren Weken (in navolging van de Gouden Weken aan het begin van het schooljaar). Samen zullen we er een mooie tweede helft van dit schooljaar van gaan maken.

Bij deze nieuwsbrief vinden jullie de ouderbrief van Hemel en Aarde (materialen godsdienst / levensbeschouwing) voor deze periode. Het thema tot de voorjaarsvakantie is ‘JOZEF’. In alle groepen wordt gewerkt met deze materialen en dit thema.

Juf Marian Leeuwendal is voor de kerstvakantie geopereerd aan haar schouder. Zij zal de komende weken niet kunnen werken. Wij wensen haar van harte beterschap. Juf Ineke Slagman zal de werkzaamheden van juf Marian vervangen.

Natuurlijk wensen wij juf Marlies, juf Anne Marie, juf Marije de Koning en juf Susan Potma veel succes met hun werkzaamheden op ‘It Klimmerblêd".

Ook in dit nieuwe jaar wordt er weer iedere week schoolfruit uitgedeeld. We nemen tot april deel aan het EU Schoolfruitproject. Iedere woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen schoolfruit. Bij de ingang van de school hangt een briefje met de fruitsoorten van iedere week. Deze week is er voor ieder kind appel, mandarijn en komkommer. Natuurlijk is een gezond tussendoortje elke dag van groot belang evenals een goed ontbijt.
In deze eerste weken van het nieuwe jaar gaan de kinderen van de groepen 5 t/m 8 ook weer schaatsen op Thialf.

Donderdag 17 januari gaan de Wuppies en de Animals (gr.7/8) schaatsen. De kinderen van de Boefjes en de Griezels (gr. 5/6) gaan donderdag 24 januari naar Heerenveen. Het vervoer wordt geregeld in overleg met de ouders / verzorgers. Zorg steeds wel voor scherpe schaatsen en handschoenen!

De ouders / verzorgers die voor 1 januari 2019 een verzoek hebben ingediend voor de flexibele vakanties in de periode januari – juli 2019, krijgen deze week een brief met een antwoord op dit verzoek. Eventuele nieuwe verzoeken voor flexibele vakanties betreffen de periode ná augustus 2019.

In de vorige nieuwsbrief was al gemeld dat de pake- en beppedei wordt verschoven. Deze stond op de schoolkalender vermeld, maar gaat nu niet door.

Informatie van de veiligheidscommissie:
De school werkt al meerdere jaren met een vaste rijrichting voor het brengen en halen van onze kinderen. We merken dat er weer enige aandacht nodig is voor het doornemen van de afspraken.

Deze rijrichting is ingesteld in verband met de veiligheid van onze kinderen.

Als u uw kind met de auto naar school brengt, gaarne rijden via de Stamme. U kunt aansluitend het gebied verlaten via de Tûke. De parkeervakken voor de kleuteringang zijn speciale fietswachtvakken, dus GEEN parkeervakken voor de auto’s bij het brengen en halen van de kinderen. Auto’s altijd rechts parkeren. En dan niet parkeren tussen de gele strepen op het trottoir. Gaarne deze informatie ook doorgeven aan de oppasouders / grootouders.

Bij de ingang van de Pit (groep 3 t/m 8) is het niet de bedoeling dat u daar uw auto parkeert. Dan kiezen voor het parkeervak op de Bast. Kinderen in de buurt van het schoolplein evenals de buren van het schoolgebouw hebben last van de geparkeerde auto’s.

De kinderen lopend of fietsend naar school laten gaan, is goed voor de veiligheid rond de school. Veilig Verkeer Nederland geeft aan dat kinderen moeten leren fietsen in het dagelijks verkeer. Gemiddeld laten ouders van nu de kinderen ruim 2 jaar later zelfstandig deelnemen aan het verkeer dan 15 jaar geleden. VVN vindt dit geen goede ontwikkeling. Samen moeten we zorgen voor de veiligheid van onze kinderen.

Het volgende ‘nijsbledsje’ zal donderdag 24 januari a.s. verschijnen. Mocht u meer informatie over iets willen hebben, dan kunt u altijd even een juf of meester vragen.

Met vriendelijke groet,

team en directie

r.k.b.s. "It Klimmerblêd"
 

<< terug naar overzicht
It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl