• It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer
  • Himmeldei 2018

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

Himmeldei 2018

Nijsbledsje nr.16

Nijsbledsje nr.16

18 april 2019


Beste kinderen en ouders / verzorgers,

De afgelopen periode hebben we weer een aantal mooie activiteiten gehad op de school, bijvoorbeeld de sponsorloop voor pater Iede, het circus en natuurlijk de Koningsspelen. Foto’s van deze activiteiten kunnen jullie vinden op onze Facebookpagina en de website. In de schoolkrant die de kinderen vandaag meekrijgen wordt door de kinderen geschreven over deze activiteiten.

Vandaag sluiten we op school de periode van Aswoensdag tot Pasen af met Witte Donderdag. In de groepen worden korte paasvieringen gehouden ter afsluiting van deze periode met de materialen van Hemel en Aarde (thema: "tuin").

Het afgelopen half schooljaar hebben we gebruik gemaakt van het EU project "schoolfruit". Het gratis fruit krijgen op school op woensdag, donderdag en vrijdag is nu afgelopen. Natuurlijk is fruit eten erg gezond. Daarom willen we ook graag dat jullie de kinderen fruit mee blijven geven naar school.

We proberen ook het volgend schooljaar weer deel te nemen aan dit EU schoolfruit project.

Vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag. Dit is onze eerste dag van de meivakantie. De kinderen hebben vakantie tot en met 3 mei. Maandag 6 mei beginnen de lessen voor alle kinderen weer. Deze dag is ook de reguliere luizencontrole. Jullie blijven toch ook steeds zelf controleren?!?

Zondag 21 april en maandag 22 april is het Pasen.

In de week van 29 april tot en met 3 mei (tweede week meivakantie) gaan we wel naar school voor een flexibele week. Evenals in de voorjaarsvakantie gaan we werken met twee groepen (gr.1 – 4 en gr. 5 – 8). Ook deze week komen er 28 kinderen naar school. Op andere momenten nemen deze kinderen vakantie (in overleg met de directeur).

De volgende juffen werken deze week: Annemiek, Marlies, Margaret, Alice, Marian en meester Sjors.

Zaterdag 4 mei is jaarlijkse Dodenherdenking. De drie basisscholen van St.Nicolaasga hebben het oorlogsmonument geadopteerd. Daarom lopen wij elk jaar mee met de Dodenherdenking in ons dorp. De kinderen van groep 7 en 8 worden deze avond om 19.20 uur op school verwacht om mee te lopen. Graag een bloem meenemen om bij het monument neer te leggen. Rond half negen eindigt deze herdenking op het plein van het Zalencentrum.

Zondag 5 mei is de Bevrijdingsdag.

Zaterdag 11 mei is de jaarlijkse klussenochtend op school (8 – 12 uur). We kunnen nog wel enige vrijwilligers gebruiken. Meld je aan bij meester Sjors of Ronald Bosma (Ouderraad). Vele handen maken licht werk!

Informatie van de veiligheidscommissie:
De school werkt al meerdere jaren met een vaste rijrichting voor het brengen en halen van onze kinderen. We merken dat er weer enige aandacht nodig is voor het doornemen van de afspraken.

Deze rijrichting is ingesteld in verband met de veiligheid van onze kinderen.

Als u uw kind met de auto naar school brengt, gaarne rijden via de Stamme. U kunt aansluitend het gebied verlaten via de Tûke. De parkeervakken voor de kleuteringang zijn speciale fietswachtvakken, dus GEEN parkeervakken voor de auto’s bij het brengen en halen van de kinderen. Auto’s altijd rechts parkeren. En dan niet parkeren tussen de gele strepen op het trottoir. Gaarne deze informatie ook doorgeven aan de oppasouders / grootouders.

Bij de ingang van de Pit (groep 3 t/m 8) is het niet de bedoeling dat u daar uw auto parkeert. Dan kiezen voor het parkeervak op de Bast. Kinderen in de buurt van het schoolplein evenals de buren van het schoolgebouw hebben last van de geparkeerde auto’s.

De kinderen lopend of fietsend naar school laten gaan, is goed voor de veiligheid rond de school. Veilig Verkeer Nederland geeft aan dat kinderen moeten leren fietsen in het dagelijks verkeer. Gemiddeld laten ouders van nu de kinderen ruim 2 jaar later zelfstandig deelnemen aan het verkeer dan 15 jaar geleden. VVN vindt dit geen goede ontwikkeling. Samen moeten we zorgen voor de veiligheid van onze kinderen.

Het volgende ‘Nijsbledsje’ zal dinsdag 7 mei a.s. verschijnen. Mocht u meer informatie over iets willen hebben, dan kunt u altijd even een juf of meester vragen.

Met vriendelijke groet,

team en directie
kath. basisschool "It Klimmerblêd"

<< terug naar overzicht
It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl