• It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer
  • Himmeldei 2018

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

Himmeldei 2018

Nijsbledsje nr.13

Nijsbledsje nr.13

Sint Nicolaasga, 7 maart 2019

Beste kinderen en ouders / verzorgers,

Vrijdag 15 maart is er een landelijke actiedag in het onderwijs.

Deze dag staan alle mensen met een goed hart voor onderwijs stil bij de ontstane situatie rond het lerarentekort, vervangersproblematiek, de grote werkdruk in het onderwijs en de achterblijvende salariëring.

De leerkrachten van onze school gaan NIET staken, maar vragen natuurlijk wel aandacht voor deze problematieken in het onderwijs. Wij willen nu niet gaan staken en daardoor kinderen en ouders in de problemen brengen.

WIJ WILLEN WEL ONZE GROTE ZORG UITSPREKEN ROND DE SITUATIE VAN NU IN HET ONDERWIJS. Onderwijs staat voor de toekomst van ONZE kinderen, staat dus voor de toekomst van onze maatschappij. We MOETEN investeren in de toekomst van onze kinderen én onze maatschappij.

Geef de mensen met een hart voor het onderwijs (en dus een hart voor onze kinderen) hun echte werk weer terug!!

Maandag 11 maart start de week van de BMS. In deze week worden er op alle BMS scholen activiteiten georganiseerd. We starten deze maandag met een openingsviering.

Maandagavond 11 maart is de informatieavond voor nieuwe ouders/verzorgers. We starten om 20.00 uur met een informatiedeel en aansluitend kunnen de ouders een kijkje nemen in de groepen. De leerkrachten zijn aanwezig voor een informeel gesprekje. Woensdag 13 maart kunnen deze ouders de school in bedrijf zien.

Dinsdag is op de 32 BMS scholen een selfiedag.

Woensdag 13 maart is dan de OPEN DAG. Nieuwe ouders, ouders, verzorgers kunnen deze dag een kijkje nemen op onze school. De gehele dag staan onze deuren open.

Vrijdag 15 maart sluiten we deze week af met een sponsorloop voor pater Iede.

Pater Iede de Lange komt uit St.Nicolaasga en is al jaren werkzaam in Ethiopië. Voor zijn werk op zijn scholen gaan we dit jaar de sponsorloop houden. De kinderen krijgen meer informatie over deze sponsorloop van de leerkrachten. De sponsorloop is onze jaarlijkse vastenactie.

Vrijdag 22 maart a.s. is het Himmeldei. De groepen 5 t/m 8 doen hier aan mee. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie.

Let op!
De feestelijke ouderavond staat op de kalender op dinsdag 2 april.
DAT WORDT DONDERDAGAVOND 4 APRIL a.s.
Meer nieuws volgt binnenkort.

Het volgende ‘nijsbledsje’ zal donderdag 21 maart a.s. verschijnen. Mocht u meer informatie over iets willen hebben, dan kunt u altijd even een juf of meester vragen.

Met vriendelijke groet,

team en directie
r.k.b.s. "It Klimmerblêd"

<< terug naar overzicht
It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl