• It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer
  • Himmeldei 2018

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

Himmeldei 2018

DE LEERLINGENRAAD

De school heeft een leerlingenraad bestaande uit 4 leden. Vanaf groep 5 is er uit iedere groep één leerling lid van de leerlingenraad. Er wordt enkele malen per schooljaar vergaderd met de directeur over schoolse zaken.

 
De leden van de leerlingenraad 2018-2019 zijn:

Jan Rimmer Bosma, groep 8
Lisa Postma, groep 7
Sygrid Hoogland, groep 6
Rens Ringnalda, groep 5

It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl