• It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!
  • Spelen in de zandbak
  • Plusklas
Robot
  • Groep 7, 8 dag naar Den Haag 
Madurodam en Tweede kamer
  • Himmeldei 2018

It Klimmerblêd
Gewoon bijzonder!

Spelen in de zandbak

Plusklas
Robot

Groep 7, 8 dag naar Den Haag
Madurodam en Tweede kamer

Himmeldei 2018

ONS TEAM

In het schooljaar 2018 - 2019  zijn de volgende mensen groepsleider van de verschillende groepen :
 

Kabouters groep 1/2 Thea Wobbes / Betsy Werkman
Clowntjes groep 1/2 Annemiek v. Straaten
Smurfen groep 3 Jitske Stegenga / Antje v.d. Pal
Ducks  groep 4 Alice Ligthart / Janny de Lange
Boefjes groep 5 Carin Jongma / Alice Ligthart
Griezels groep 6 Marije Scheepstra / Hilda Rijpkema
Wuppies groep 7 Afra Galama / Margaret Potma
Animals groep 8 Margaret Potma / Thea Bootsma
     
Coördinator Passend Onderwijs : Ineke Slagman
Onderwijsassistent / administratief medewerker: Hanneke Hogeterp
Conciërge : Lodewijk Ansing

Directie:
Directeur : Sjors de Wolff
Adjunct-directeur en Coördinator Passend Onderwijs: Marian Leeuwendal
     

It Klimmerblêd     De Pit 2, 8521 PD Sint Nicolaasga     t 0513 - 431797     info@klimmerbled.nl